Klankbord staatsexamens

Afgelopen maandag een mooie Teams bijeenkomst met de klankbordgroep staatsexamens CVTE. Deze groep examinatoren komt regelmatig bijeen om de staatsexamens te evalueren. De vragen die getracht worden te beantwoorden houden zich bezig met diverse thema’s zoals vakinformatie, afstemming vakgroepen en werving nieuw examinatoren.

Leave A Comment

Voer code in * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.