Werkwijze

Adaptief maakt gebruik van de theorieën en inzichten van een aantal bekende leerpsychologen. Luc Stevens met zijn model adaptief staat uiteraard voorop. Autonomie, succeservaring en relatie zijn basisbegrippen van waaruit de begeleiding vorm wordt gegeven. Lev Vygotsky is het uitgangspunt omdat Adaptief werkt vanuit een sociale leeromgeving. Omdat denk- en studievaardigheden van groot belang zijn ontbreekt Edward de Bono niet. Zijn CoRT programma en the Six Thinking Hats maken deel uit van een vaardigheden programma. Gardner met zijn meervoudige intelligentie maar bovenal Feuerstein met zijn cognitieve bouwstenen maken de eclectische aanpak van Adaptief compleet.