PeterDrs. P.A.H. van Kessel heeft 24 jaar gewerkt in het Speciaal Voortgezet Onderwijs.
De afgelopen 20 jaar is hij voornamelijk werkzaam geweest in het VO. Hij verzorgde de vakken Wiskunde, Engels
Nederlands en Maatschappijleer en Maatschappijkunde. Sinds oktober is hij weliswaar met pensioen, maar werkt regelmatig als invaldocent. Daarnaast was hij docentenopleider binnen het
HBO. Verder werkt hij freelance bij Fontys/OSO en verzorgt modules binnen de masteropleiding
Special Educational Needs. Voor OC&W is hij staatsexaminator VO vakgebied Engels,
Nederlands, Maatschappijleer en Maatschappijkunde. Naast ervaring, opgedaan in de diverse scholen heeft hij
door verschillende studies, waaronder doctoraal Onderwijskunde, een aantal masters gehaald zoals Solution Focussed Therapy
en MA remedial teacher. Naast diverse publicaties in vakbladen maakte hij deel uit van het ontwikkelteam
Academische Opleidingsschool ‘s-Hertogenbosch. Onlangs is hij gecertificeerd bij VELON als schoolopleider.