Edward de Bono is de bedenker van het begrip lateraal denken.  Dit staat voor het denken via een andere weg dan de voorspelbare: het out-of-the-box denken. Over de methode schreef De Bono inmiddels zo’n 40 boeken in 74 talen. Leerlingen “lijden” vaak aan SKIDS: sufficient knowledge ideas deficit syndrom.

Met andere woorden: volop kennis, maar gebrek aan creativiteit, ideeën en de bonooplossend vermogen. Het advies is om veel aandacht te besteden aan lateraal denken. Adaptief besteedt hier dan in de bijeenkomsten met de leerlingen veel aandacht aan.
De Bono is natuurlijk ook de bedenker van de wereldwijd gebruikte methode Six Thinking Hats. Voor het onderwijs in het bijzonder  heeft hij het CoRT programma ontwikkeld. Bij ARTIKELEN vindt U hier meer informatie over en tevens de dissertation die de heer van Kessel (2009) geschreven heeft over CoRT tijdens zijn studie aan de Universiteit van Roehampton, Londen.