Feuerstein%20foto

Reuven Feuerstein werd in 1921 in Roemenië geboren. Vanaf 1940 was hij verbonden aan een school voor achtergebleven en emotioneel gestoorde kinderen in Boekarest. In 1944 wist hij aan de Duitse bezetting te ontsnappen en vluchtte naar Israël. Na de oorlog keerde hij terug naar Europa om bij te dragen aan de opvang van kinderen (veelal wezen) uit de concentratiekampen. Om onderwijsvoorzieningen op te zetten werden bij deze kinderen IQ-tests afgenomen. Deze kinderen scoorden erg laag. Hij concludeerde daaruit dat deze testen geen goede testen waren, omdat zij geen rekening hielden met de verschrikkelijke ervaringen die de kinderen hadden meegemaakt. Naar zijn idee hadden de kinderen meer mogelijkheden dan de tests aangaven. Hij studeerde bij Piaget en Rey in Genève. Met behulp van instrumenten van Piaget en Rey kreeg Feuerstein zicht op wat er met deze kinderen aan de hand was. Er was duidelijk sprake van tekorten in het cognitief functioneren waardoor het leren in schoolse situaties belemmerd werd. Hij ontwikkelde een eigen theoretisch kader. Dit noemen we inmiddels de methode Feuerstein.

Methode

De methode Feuerstein gaat ervan uit dat elk mens veranderbaar is. Dat betekent dat ook Adaptief uitgaat van de mogelijkheden van een leerling en niet van zijn of haar onmogelijkheden. Een plafond accepteert Adaptief derhalve niet. De begeleider is een “mediator” voor de leerling die input, verwerking en output helpen reguleren, waardoor de leerling uiteindelijk in staat is zelfstandig meer van leersituaties te profiteren. Professor Feuerstein heeft daartoe een lijst van cognitieve functies opgesteld die kunnen ontbreken of versterkt dienen te worden bij de leerling. Ook heeft hij voor de begeleider een aantal criteria opgesteld waaraan de mediatie/begeleiding dient te voldoen.