Solution Focussed Therapy

sft
Oplossingsgericht begeleiden is veel meer dan het toepassen van een paar ‘simpele’ technieken. Essentieel is dat de oplossingsgerichte benadering principieel altijd de focus legt op wat er wel goed gaat, wat er wel werkt  en hoe daarna iets beter zou kunnen. De overeenkomst met andere richtingen is dat elke begeleider(vanuit welke ‘school’ dan ook) gericht zal zijn op het (laten) vinden van oplossingen door de coachee. Een oplossingsgerichte coach zal echter nauwelijks tot geen aandacht schenken aan een diagnostisch/analytische benadering van een door de coachee ingebracht probleem. Het accent ligt op “wat werkt er wel”?, wat gaat er wel goed”? en is altijd toekomstgericht. Oplossingsgericht begeleiden is simpel, maar nog niet zo eenvoudig. Een oplossingsgerichte coach verplicht zichzelf om simpele concepten serieus te nemen en onder ogen te zien dat “Oplossingen van een andere wereld zijn dan problemen”.

Twee eenvoudige vooronderstellingen vormen de basis voor de Oplossingsgerichte benadering:
1.  Zelfs het meest hardnekkige probleem is niet de gehele tijd absoluut op dezelfde wijze aanwezig: er zijn  altijd uitzonderingen.
2. Als je weet waar je naartoe wilt is het gemakkelijker om er te komen. Een toekomst voor te stellen helpt om  die toekomst te bereiken.

Oplossingsgericht coachen kent vervolgens de volgende uitgangspunten, te weten:

 1. Als iets niet kapot is, repareer het dan niet.
 2. Als iets werkt, doe er dan meer van.
 3. Als iets werkt, leer het dan van/aan anderen.
 4. Elke case is anders.
 5. Zeg het eenvoudig.
 6. Er tussen in: de actie ligt in de interactie.

 Daarnaast gelden de volgende basisprincipes:

 1. Vertrouwen in de potenties en hulpbronnen van de coachee.
 2. Vertrouwen in het realiseren van gestelde doelen door de coachee.
 3. Respect voor het wereldbeeld van de coachee (onvoorwaardelijk volgen van de coachee).
 4. Focus altijd op wat er wel goed gaat.
 5. De kaart is niet het gebied (perceptie ≠ werkelijkheid).
 6. Begin met kleine veranderingen.
 7. Er bestaat geen mislukking, alleen maar feedback.
 8. Flexibiliteit genereert succes